top

Kontakt

BORYSZEW GREEN ENERGY&GAS Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

Sekretariat
tel.  +48 56  656 22 85
email.elana-energetyka@elana-energetyka.pl

NIP: 879-21-04-155
REGON: 871172005
KRS 0000225209 - Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 1.500.000zł - opłacony w całości.

Zarząd Spółki

Mikołaj Budzanowski                                                   

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Księgowość:

telefony:     56-656-2700      56-656-2701