top

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMROŻENIA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ustawa z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. określa uzyskanie przez Odbiorcę ceny maksymalnej na energię elektryczną po spełnieniu określonych warunków.

Prawo do ceny maksymalnej (785 zł + akcyza + VAT) Odbiorca nabywa po złożeniu oświadczenia zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy. Oświadczenie należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej /podpis kwalifikowany/ w terminie do 30.11.2022 r.

Wzór oświadczenia został opublikowany wraz z rozporządzeniem do ustawy przez Ministra właściwego do spraw energii - patrz poniżej.

UWAGA!  w kolumnie "1"  nr PPE  proszę wpisać nr licznika.

Adres do wysyłki oświadczenia w wersji elektronicznej:

elana-energetyka@elana-energetyka.pl

Adres do wysyłki w wersji papierowej:

Elana-Energetyka Sp. z o.o. 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń