Menu

NOWY CENNIK CZYNNIKÓW ENERGETYCZNYCH

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.10.2022 roku Decyzją Zarządu Elana-Energetyka    Sp. z o.o. wprowadzamy nowy cennik na czynniki energetyczne. Zmiana podyktowana jest znacznym wzrostem cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii.

Nowy cennik patrz zakładka CENNIK POZOSTAŁYCH CZYNNIKÓW ENERGETYCZNYCH