top

Możliwości techniczne

 

  1. Energia elektryczna:
    • 2 stacje 110/6/6 kV (4 x 32/16/16 MVA)
    • 15 rozdzielnie 6 kV
    • 98 rozdzielni 0,4 kV
  2. Sprężone powietrze technologiczne o ciśnieniach od 0,6 do 0,75 MPa – 4 tys. Nm3/h
  3. Sprężone powietrze suche o ciśnieniu 0,6 MPa do 0,7 MPa –  4 tys. Nm3/h
  4. Azot gazowy o ciśnieniu 0,6 MPa.