Menu

NOWA TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.26.9.2020.AKo z dnia 2 października 2020 roku zatwierdzono nową taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 21 października 2020 roku. Nowa Taryfa - patrz zakładka  OSD - Aktualna taryfa