top

NOWA TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.6.10.2023.JCz  z dnia 10 maja 2023 roku zatwierdzono nową taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 1 czerwca 2023 roku. Nowa Taryfa - patrz zakładka  OSD - Aktualna taryfa