Mapa strony
Oferta


Elana-Energetyka Sp. z o.o. zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą następujących czynników energetycznych:

 1. Energia cieplna której nośnikami są:
  1. para wodna o ciśnieniach 0,2 MPa, 0,6 MPa, 1,6 MPa i 3,15 MPa,
  2. woda grzewcza 150°C/70°C i 95°C/70°C.
 2. Energia elektryczna (6,0 kV i 0,4 kV).
 3. Woda chłodnicza 27°C/35°C.
 4. Woda klimatyzacyjna 5°C/12°C.
 5. Woda demineralizowana.
 6. Woda surowa i woda pitna.
 7. Sprężone powietrze technologiczne o ciśnieniach od 0,3 do 1,0 MPa.
 8. Sprężone powietrze suche o ciśnieniu 0,6 MPa.
 9. Azot gazowy o ciśnieniach 0,6 MPa i 1,0 MPa.

Sprzedaż czynników odbywa się za pośrednictwem sieci energetycznych.

W celu uzyskania informacji na temat możliwości przyłączenia do sieci prosimy o kontakt z Działem Rozwoju i Nadzoru Robót - tel: (+48 56) 656 24 01.

Oprócz czynników energetycznych spółka sprzedaje również żużel powstały ze spalania węgla kamiennego oraz wodę demineralizowaną i ciekły azot.

Sprzedaż prowadzi Sekcja Sprzedaży - tel. (+48 56) 656 28 86.